Kim jesteśmy

MISJA

Naszym celem jest dostarczenie naszym Partnerom najwyższej jakości i bezpieczeństwa. Dbamy o to, aby byli Państwo w stanie realizować własne pasje, podczas kiedy my zajmujemy się bezpieczeństwem Waszych spraw finansowych.

NASZ ZESPÓŁ

Nasz Zespół tworzą profesjonaliści z zakresu księgowości oraz zagadnień kadrowo-płacowych, wyróżniających się bogatym doświadczeniem w tej wymagającej branży. To osoby z wyższym wykształceniem, które ukończyły także studia podyplomowe z zakresu rachunkowości oraz zarządzania

Praktyczne i merytoryczne kompetencje, a także znajomość stale zmieniających się przepisów podatkowych sprawiają, że możemy zaoferować naszym klientom rzetelne usługi na najwyższym poziomie.

Oferujemy również bieżące wsparcie w finansowym zarządzaniu firmą oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Wśród naszych stałych współpracowników znajdują się również specjaliści z innych dziedzin:• biegły rewident
• doradca podatkowy
• kancelaria prawna
• kancelaria notarialna
• konsultant ds. BHP

Nasze biuro rachunkowe wykonuje usługi bazując na certyfikacie Ministra Finansów. Jeśli powierzycie nam Państwo prowadzenie księgowości swojej firmy oszczędzicie pieniądze oraz czas!

BEZPIECZEŃSTWO

Naszym priorytetem jest zachowanie bezpieczeństwa danych naszych Klientów oraz świadczenie usług na najwyższym poziomie. Nasze usługi

księgowość

Do naszych usług w tym zakresie należy:

 - kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

  • spółek akcyjnych;
  • spółek komandytowych;
  • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • spółek komandytowo-akcyjnych;
  • jednoosobowych działalności i spółek osobowych;
- kompleksowa obsługa podatkowej ksiązki przychodów i rozchodów, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
- sporządzanie rocznych i sródrocznych sprawozdań finansowych;
- MSR/ MSSF – ewidencja, raportowanie, organizacja przejścia na MSR/MSSF;
-  raportowanie dla władz spółki (Zarządu, Rady Nadzorczej);
- raportowanie grupowe zgodnie ze standardami Klienta;
- konsolidacje;
- nadzór księgowy;
- współpraca z audytorami Klienta;
- kontakt z urzędem skarbowym;
- Tax

Compliance;
- przygotowywanie projektów:
 • zakładowych planów kont;
 • polityki rachunkowości;
 • obiegu dokumentów

finansowanie

zapewniamy wsparcie podczas procesów zdobywania dodatkowego finansowania organizacji.

Nasi partnerzy to największe instytucje finansowe. dzięki wieloletniej współpracy pomagamy naszym klientom otrzymywać preferencyjne warunki np:
 • leasing operacyjny
 • kredyty obrotowe
 • gwarancje bankowe i inne

kadry i płace

Nasze biuro rachunkowe ś›wiadczy pełny zakres usług kadrowo-płacowych:

- pełna obsługa kadrowa,

- płace (payroll),

- obsługa umów cywilno-prawnych,

- szkolenia BHP.