Sprawna rachunkowość to jeden z fundamentów przedsiębiorstwa na każdym etapie jego rozwoju. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z mikroprzedsiębiorstwem czy korporacją zatrudniającą tysiące pracowników – księgowość stanowi krwioobieg firmy. Nie bez powodu mówi się, że dział księgowy jest jedną z kluczowych komórek każdej organizacji, z którego zdaniem liczy się kadra zarządzająca.

logo inpluspngW ramach usług księgowości dla firm nasza firma zajmuje się:

  • bieżącym prowadzeniem ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości
  • prowadzeniem ewidencji i rozrachunków zobowiązań i należności, warunkującym zachowanie płynności finansowej przez firmę
  • kalkulacją wyniku finansowego, ustalaniem zobowiązań podatkowych.
  • opracowaniem raportów okresowych spółek według oczekiwań Klienta
  • sporządzeniem sprawozdań finansowych i obsługą badania ksiąg rachunkowych przez biegłego rewidenta
  • sprawozdawczością statystyczną w zakresie danych finansowo-księgowych do GUS, NBP, KNF
  • konsolidacją danych.
  • wirtualne biura.

Dzięki współpracy z naszymi Partnerami i doświadczeniu Naszych managerów wywodzących się z największych firm doradczych w Polsce nasz Zespół świadczy usługi:

BADANIA I PRZEGLĄDY SF

Badamy i przeglądamy jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami.

DUE DILIGENCE

Identyfikujemy ryzyka finansowe i podatkowe planowanych inwestycji.

MSSF/MSR

Do jednej z naszych głównych specjalności należą Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w zakresie wdrażania tych standardów w przedsiębiorstwach oraz badania sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF/MSR.

WYCENA SPÓŁKI

AUDYT WEWNĘTRZNY

Dokonujemy wycen wartości firmy oraz jej komponentów, wspieramy Klientów w negocjacjach i doradzamy w procesie alokacji ceny zakupu spółki jak też przeprowadzamy analizy wartości aktywów dla celów sprawozdawczości finansowej.

Sprawdzamy poprawność działania mechanizmów i procedur kontroli wewnętrznej oraz projektujemy i wdrażamy systemy kontroli wewnętrznej mające na celu maksymalizację efektywności procesów oraz zwiększenie bezpieczeństwa zarządu.
POŚREDNICTWO FINANSOWE

    IN PLUS we współpracy z ELFI prowadzi na rzecz swoich kontrahentów doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy finansowania zewnętrznego. Z uwagi na długoletnie doświadczenie w branży możemy zaoferować swoim Klientom szerokie spektrum rozwiązań finansowych, które są dostosowane do specyfiki działalności gospodarczej każdego z nich.

     Na bazie całościowej oceny sytuacji finansowej Klienta proponujemy najlepsze dla niego rozwiązanie mające w efekcie  doprowadzić do rozwoju firmy, dzięki wynegocjowaniu najkorzystniejszych warunków finansowych. Mając na uwadze fakt, iż obecnie na rynku istnieje wiele podmiotów oferujących instrumenty finansowe czy to w postaci leasingu, czy w formie kredytu zatem dla dokonania prawidłowej ich  oceny koniecznym jest dokładne zweryfikowanie wszystkich dostępnych rozwiązań pod kątem opłacalności dla danej firmy.

     Z racji posiadania wieloletniego doświadczenia w bankowości już w pierwszym etapie weryfikuje korzystność danej oferty. Wskazujemy Klientom wszelkie informacje w postaci ukrytych kosztów widniejących w ofercie, ewentualnych zagrożeń z tym związanych dla ich płynności finansowej, jak również proponujemy wybór najlepszej formy finansowania.

     Nasza oferta jest skierowana dla tych przedsiębiorców, którzy chcą skoncentrować się na realizacji wyznaczonych celów biznesowych i oczekują kompleksowego przeprowadzenia przez wszystkie etapy procedury pozyskania finansowania zewnętrznego.IN PLUS

01-710 Warszawa ul. Włościańska 29 lok.29

GSM 501 192 890

tel. (0-22) 403 79 00

e-mail: patryk.gall@inplus.waw.pl

www.inplus.waw.pl

NIP: 525-198-57-86, REGON: 015337742


 

Copyright 2019 IN PLUS Patryk Gall